Beyoğlu Kitabevi

Fatih ve Bellini

65,00

❝Fatih’in sarayı çok-dilli, çok-etnikli ve çok-kültürlü bir yapıya sahipti. Bu kozmopolit yapı içinde Fatih’in Batıya olan ilgisinin boyutu rahatlıkla hissedilebilir. Bu ilginin arkasında siyasi mo­tivasyon çok kuvvetli olsa da mesele buna indirgenemez. Sahip olduğu farklı alanlardaki -tarih, coğrafya, din, felsefe- kitapları ve etrafındaki Rum ve İtalyan âlimlerle birlikte Fatih; 15. yüzyıl­da Batı kültürünü anlayabilme, bazı açılardan takdir edebilme, hatta bir sonraki bölümlerde göreceğimiz gibi Batı tarzı portre­lerini yaptırdığında ya da İtalyan mimarisini benimsediğinde en azından birkaç noktada kendi hayatına uygulayabilme açıklığına sahipti.❞


İçindekiler | Yazarın Önsözü | Kitabın İçinden

Genç Harold’un Yolculuğu

78,00

❝Ermişlerin dediği gibi bir ülke varsa
Ruhlar için, bu kasvetli kıyının ötesinde,
Şüpheli ilimlerinden gurur duyan Saddukilerin
Ve sofistlerin doktrinini çürüten;
Sevinmek ne güzel olurdu birlikte
Fani işlerimizi kolaylaştıran kişilerle!
Dinlediğimiz sesleri bir daha işitemeyiz diye korktuk!
Ortaya çıkan kudretli gölgelere bakın teker teker,
Baktriyalı, Sisamlı bilgeler, ve diğer hakikati öğretenler!❞


İçindekilerKitabın İçinden

Rüzgârlı Truva’nın Duvarları: Bir Heinrich Schliemann Biyografisi

60,00

❝Hâlihazırda çetin bir sınav veriyordu zaten. Bacağı gitgide kötüleşiyordu. Tropik yağmurlar dur durak bilmeden yağıyordu. Yiyecek bitmişti. Bazen katır sırtlarında dağlar arasındaki dar boğazlardan, bazen de kanolarla bataklıklardan birlikte geçtikleri diğer seyyahlarla bir keresinde büyük bir kertenkeleden yaptığı bir yemeği sanki hindi rosto yiyormuş gibi büyük bir iştah ve oburlukla yemişlerdi. Yolculuğun bu sefil anılarını daha sonra büyük bir dehşetle hatırlayacaktı. Güvenli bir şekilde İngiltere istikametine yola çıktığı Mayıs ayına kadar denize açılmayacaktı.❞


İçindekiler | Yazarın Önsözü | Kitabın İçinden

Spoon River Antolojisi

75,00

Yirminci yüzyıl Amerikan edebiyatının en sıradışı eserlerinden biri
olan Spoon River Antolojisi, kurgusal bir kasabanın vefat etmiş
insanlarının bakış açılarından yazılmış bir şiir koleksiyonudur. Her bir
şiir, o şiire adını veren kişinin mezar yazıtı olarak kurgulanmıştır. Bu
yazıtlarda, Spoon River adlı bu farazi Amerikan Orta Batı kasabasının
mezarlığına gömülen 250 kişinin yaşam öyküleri birbirine bağlanarak
hayatları ve ölümleri anlatılır; üstelik aşkları ve nefretleri, başarıları ve
başarısızlıkları, sırları ve suçları da ifşa edilir.

Türk Sağı Mahalle, Kriz ve Kritik

100,00

Ahmet Tarık Çelenk bu kitapta Türk Sağının üç ana bileşeni olan muhafazakâr,
milliyetçi ve İslamcı dünya görüşlerinin ve yaşam tarzlarının sosyo-kültürel ve politik
bir analizini sunuyor.
Çelenk, bugünün Türkiye’sine dair zamanın ruhunu yansıtan birçok kritik konuda
Türk Sağının kriz(ler)ine dikkat çekerken, bir yandan da krizlere yol açan
nedenleri sorguluyor ve onların kritiğini yapıyor. Türkiye’nin 1960’lı yıllardan bu
yana geçirdiği büyük değişime şahitlik eden yazar, eleştirel akla muhtaç olduğunu
söylediği Türk Sağının “mahalle” kompleksini aşamayışından bugünün gençlerinin
inanç krizine, İttihatçılığın mirasından Kürt ve Ermeni meselesine, muhafazakâr
burjuvazinin vizyon sorunundan tarikat ve cemaatlerin dünyevi dönüşümlerine dek
birçok konuda cesur ve özgün değerlendirmelerde bulunuyor.
Türk Sağı: Mahalle, Kriz ve Kritik Osmanlı’dan günümüze Türk modernleşmesinin
sosyal ve kültürel boyutlarına ilişkin pek çok ince detayı dile getiren, kapsamlı ve
samimi bir eser…

Türkiye’de Asker Toplum ve Siyaset

78,00

Elinizdeki kitap ise asker-siyaset-toplum bağlantılarının içerdiği sorunlara bu kez yukarıdan değil içeriden, asker kişilerin kendi yazınları üzerinden cevap bulmaya çalışmakta. Askerlerin kendi ocaklarına, topluma ve siyasete dair eğilimlerinin, tavırlarının, tutumlarının ve davranışlarının oluşumunda, içinde yaşanan genel toplumsal siyasal bağlamın, geçilen eğitim kurumlarının, yaşanan mekânların, kişisel ve meslekî toplumsallaşma süreçlerinin belirleyiciliği dikkatle kaale alınmakta. 

İçindekiler | Kitabın İçinden