38,00

Aydınlanma Felsefesi

17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’nın gerçek bir zihin devrimi yaşamasına
sebep olan Aydınlanma, özgürlük, ilerleme, hoşgörü, anayasacılık
gibi, modernitenin temel prensiplerine dönüşecek bir dizi fikri
savunuyordu. Daha önceki yüzyılların bireysel ve toplumsal yaşam
biçimlerini aşıp yeni bir insanlık tahayyülü sunan bu fikirler, Fransa’da,
Almanya’da, Britanya’da ve Amerika’da farklı tonlamaları olan büyük
bir entelektüel birikim yarattı.
Amerikalı felsefeci William F. Bristow bu kısa giriş kitabında
Aydınlanma felsefesinin temel meselelerini, Aydınlanma Çağı diye
nitelenen dönemin öne çıkan eserleri ve fikirleriyle birlikte ele alıyor.
Aydınlanmanın “hakikat” arayışını bilim, epistemoloji ve metafizik
üzerinden; “iyi” arayışını siyaset, ahlak ve din teorileri üzerinden;
“güzel” arayışını ise Aydınlanma estetiği üzerinden ele alan
Aydınlanma Felsefesi bu devasa birikime dair kolay okunan, her
seviyeden okur için anlaşılır bir zihin haritası sunuyor.

YAZAR HAKKINDA
Milwaukee’deki Wisconsin Üniversitesinin Felsefe bölümünde öğretim üyesi olan Profesör William F. Bristow, doktorasını Harvard Üniversitesinden aşmıştır. Araştırmaları
tarihsel olarak Immanuel Kant’ın ve Kant-sonrası Alman İdealistlerinin felsefi sistemlerine ve diğer on dokuzuncu yüzyıl filozoflarının çalışmalarına odaklanmaktadır.

Yazar

William F. Bristow

Türkçesi

İrem Şalvarcı

Editör

Hasan Aksakal

Kapak Tasarımı

Turgut Üneli

Yayına Hazırlayan

Turgut Üneli

Eser Dili

Türkçe

Basım Bilgisi

1. Baskı / Ağustos 2022

ISBN

978-605-71256-2-0

Boyut

13.5 x 21 cm.

Sayfa Sayısı

84

İç Kağıt

60 gr. Holmen

Kapak Kağıt

300 gr. Amerikan Bristol