54,00 TL

Kırk Ekülük Adam, Platon’un Düşü ve Diğer Hikâyeler – Voltaire

Platon çok düş kurardı. Gerçi, onun zamanında kimsenin ondan aşağı kalır yanı yoktu. Platon, insan doğasının bir zamanlar çift olduğunu ve hatalarının cezası olarak erkek ve dişiye ayrıldığını düşlemişti.


Matematikte beş düzgün cisim olduğu için, ancak beş mükemmel dünya olabileceğini iddia etmişti. Onun devleti, büyük düşlerinden biriydi. Uykunun uyanıklıktan, uyanıklığınsa uykudan doğduğunu ve bir su havuzuna ya da tutulmaya bakan kişinin görme yetisini kesinlikle kaybedeceğini düşlemişti. Bu düşler sonraları büyük ün kazandı.

Ölümünün üzerinden iki yüz elli yıl geçmesine rağmen Voltaire’in eserleri hiç eskimemiştir. Onu ölümsüz kılan özelliklerinin başında, tüm yeryüzünde ve tüm zamanlarda geçerli olan insanlık hallerine dair en doğru toplumsal eleştirileri yapmış olması gelir. İroniktir ki, Voltaire’in Candide’den Zadig’e dek hikâyelerine konu ettiği dünya halkları bugün de hemen hemen aynı haldedir. 

Voltaire’in bugüne dek Türkçeye çevrilmemiş evrensel insanlık hikâyelerinden yapılan bu seçki, uzak geçmişteki Persepolis’ten Platon döneminin Antik Yunanistan’ına, ağır vergiler altında ezilen XV. Louis Fransa’sından günümüzdeki ve yanımızdaki sosyal tiplere dek birçok şeye bakıyor ve bize dünyayı “olduğu gibi” ve “olması gerektiği gibi” resmediyor. 

Okurlarına bir yandan sıklıkla bugünün ve buranın sorunlarını hatırlatıp bir yandan da uzun insanlık tarihine ayna tutan Kırk Ekülük Adam, Platon’un Düşü ve Diğer Hikâyeler, verdiği evrensel mesajlarla gerçek bir kültürel hazine. 

YAZAR HAKKINDA

Modern zamanların en önemli düşünürlerinden biri olan Voltaire (gerçek adıyla François-Marie Arouet) 21 Kasım 1694’te doğmuştur. Hiciv ve eleştiri yüklü zekâsıyla Fransız Aydınlanmasının öncü filozofu olmuştur. Katolik Kilisesini merkeze alarak müesses Hıristiyanlığı eleştirmesiyle ünlenen Voltaire, Fransız Devriminin kültürel temellerini oluşturan isimlerdendir.

İfade özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlüğünü, kiliseyle devletin ayrışmasını talep eden tüm akımların başlıca referansları olan Voltaire, salt bir felsefeci olmakla yetinmeyip hikâye, şiir, piyes, roman, deneme, tarih ve bilimsel inceleme gibi çok çeşitli türlerde yaklaşık yarım yüzyıl boyunca eserler vermiş, bilgiyi geniş kitlelere ulaştırmayı amaç edinmiştir.

Aydınlanmacı monarklarla danışmanlık ve dostluk ilişkisi de kuran Voltaire’den günümüze 20.000’den fazla mektupla birlikte 2000’den fazla kitap ve kitapçık kalmıştır.

Voltaire, Aydınlanma felsefesinin esasını teşkil eden konularda kırk yıl rakip olduğu Jean-Jacques Rousseau’dan birkaç hafta önce, 30 Mayıs 1778’de, Paris’te ölmüştür. Mezarı modern Fransa’nın kurucu babalarının istirahatgâhı Panthéon’dadır.

Yayın Yönetmeni

Hikmet Akyüz

Yazar

Voltaire

Türkçesi

İlhan Burak Tüzün

Editör

Hasan Aksakal

Son Okuma

Bilâl Sadi

Kapak Tasarımı

Turgut Üneli

Yayına Hazırlayan

Turgut Üneli

Eser Dili

Türkçe

Basım Bilgisi

1. Basım — Haziran 2021

ISBN

978-605-74682-5-3

Boyut

13.5 x 21 cm.

Sayfa Sayısı

120

İç Kağıt

60 gr. Holmen

Kapak Kağıt

300 gr. Amerikan Bristol