Yazar

Ahmet Tarık Çelenk

Yazarın kitapları

Türk Sağı Mahalle, Kriz ve Kritik

100,00

Ahmet Tarık Çelenk bu kitapta Türk Sağının üç ana bileşeni olan muhafazakâr,
milliyetçi ve İslamcı dünya görüşlerinin ve yaşam tarzlarının sosyo-kültürel ve politik
bir analizini sunuyor.
Çelenk, bugünün Türkiye’sine dair zamanın ruhunu yansıtan birçok kritik konuda
Türk Sağının kriz(ler)ine dikkat çekerken, bir yandan da krizlere yol açan
nedenleri sorguluyor ve onların kritiğini yapıyor. Türkiye’nin 1960’lı yıllardan bu
yana geçirdiği büyük değişime şahitlik eden yazar, eleştirel akla muhtaç olduğunu
söylediği Türk Sağının “mahalle” kompleksini aşamayışından bugünün gençlerinin
inanç krizine, İttihatçılığın mirasından Kürt ve Ermeni meselesine, muhafazakâr
burjuvazinin vizyon sorunundan tarikat ve cemaatlerin dünyevi dönüşümlerine dek
birçok konuda cesur ve özgün değerlendirmelerde bulunuyor.
Türk Sağı: Mahalle, Kriz ve Kritik Osmanlı’dan günümüze Türk modernleşmesinin
sosyal ve kültürel boyutlarına ilişkin pek çok ince detayı dile getiren, kapsamlı ve
samimi bir eser…