Yazar

Nusret Polat

Nusret Polat, 1977 yılında Erzurum-İspir’de doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yaptı. Doktora öğrenciliği sırasında burslu olarak bir sene (2007-2008) Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etti. 2009 yılında “Antik ve Modern Düşüncede İyi Yaşam ve Demokrasi” adlı doktora tezini savundu. 2005-2012 yılları arasında sırasıyla Gençsanat, Plato ve Artist dergisinin editörlüğünü yaptı. Yine bu yıllarda çeşitli sanat ve felsefe dergilerinde birçok yazısının yanı sıra İngilizce ve Fransızcadan yaptığı çevirileri yayınlandı. Sınırları Aşındırmak – Modernizm ve Çağdaş Sanat (2017) ile Güzel ve Yüce – Pisagor’dan Hegel’e Estetik Kültürü (2019) adlı kitapları yazdı. İstanbul Okan Üniversitesinde öğretim üyesidir.

Yazarın kitapları

Fatih ve Bellini

65,00

❝Fatih’in sarayı çok-dilli, çok-etnikli ve çok-kültürlü bir yapıya sahipti. Bu kozmopolit yapı içinde Fatih’in Batıya olan ilgisinin boyutu rahatlıkla hissedilebilir. Bu ilginin arkasında siyasi mo­tivasyon çok kuvvetli olsa da mesele buna indirgenemez. Sahip olduğu farklı alanlardaki -tarih, coğrafya, din, felsefe- kitapları ve etrafındaki Rum ve İtalyan âlimlerle birlikte Fatih; 15. yüzyıl­da Batı kültürünü anlayabilme, bazı açılardan takdir edebilme, hatta bir sonraki bölümlerde göreceğimiz gibi Batı tarzı portre­lerini yaptırdığında ya da İtalyan mimarisini benimsediğinde en azından birkaç noktada kendi hayatına uygulayabilme açıklığına sahipti.❞


İçindekiler | Yazarın Önsözü | Kitabın İçinden